علل‌ رفتار پرخاشگرانه‌ دانش‌آموزان

خشونت ( aggression ) عبارتست از رفتاری که هدف اون آسیب زدن به خود یا به دیگری ه در این تعریف هدف و هدف فرد مهمه . یعنی رفتاری خشونت حساب می شه که از روی هدف و عمد واسه آسیب زدن به دیگری یا به خود انجام گرفته باشه ( کریمی ، 1378 ) خشونت به خاطر توضیح محموعه ای از رفتارهای برون ریزانه استفاده میشن که در همه اونا نشونه تجاوز به حقوق افراد دیگه جامعه و اثر آزارنده ی این رفتار مشترکه . اعمال خشن شامل رفتارهای جسمی و کلامی خشونت مثل تهدید کردن ، دعوا ی لفظی و… ویرانی داراییه .( براهنی ، 1367)
بعضی از روان شناسان خشونت رو رفتاری می دونه که به بقیه آسیب میرسوند یا پنهون می تونه آسیب برساند . خشونت ممکنه بدنی ، لفظی یا به شکل تجاوز به حقوق بقیه باشه این روانشناسان بین خشونت وسیله ای و خشونت از روی دشمنی فرق قائل شدن . ( شعاری نژاد ، 1364 )
صاحب نظران بخش علوم اجتماعی در مورد خشونت به دو گروه تقسیم شدن گروهی فکر می کنن که خشونت ذاتی و فطریه و گروهی دیگه اونو حاصل عوامل اجتماعی پس اکتسابی می دونه و هر دو گروه واسه تائید باور ها خود دلایل و دلایلی رو مطرح می کنن . ( کریمی ، 1378 ) این تحقیق در نظر داره با بیان تعاریف و دیدگاههای مختلف به بررسی و شناسایی علل خشونت علم آموزا پایه سوم راهنمایی و دوره متوسطه شهرستان دهدز بپردازد
بیان مسئله :
ناهنجا ریهای اجتماعی مثل عواملیه که کم کم نظم اجتماعی رو پریشون می سازه.پس شناخت میزان و علل ناهنجاریها در هر اجتماعی می تونه در تصحیح روند جامعه پذیری و نظم اجتماعی موثر باشه.تحقیقات زیاد نشون دهنده اینه که عوامل مختلف فردی و اجتماعی در بروز ناهنجاریها تاثیردارن.مثل این عوامل میشه به موارد زیر اشاره کرد: به نقش هنجارهای فرهنگی ,روابط اجتماعی,گروههای همسالان,بقیه مهم,زندگی در خیابون,و وقت گذراندن در سر کوچه و محله,تضعیف کنترل اجتماعی غبر رسمی,ارزوهای بی اندازه و محدود کردن,اختلافات والدین و فرزندان,اختلاف والدین,پایگاه اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی خونواده,سطح تحصیلات خونواده,دلبستگی جوونا به دوستان گناهکار خود,بیکاری و…
با توجه به این مطالب تحقیق حاضر بدنبال بررسی میزان ناهنجاریهای رفتاری نوجوانان در محیطهای اموزشی و غیر اموزشی بوده و هم به دنبال شناخت ویژگیهای محیهای اجتماعی که نوجوانان با اونا در رابطه هستن,ه تا از این راه به توضیح عوامل تـاثیر گذار بر ناهنجاریهای اجتماعی علم اموزان( مسئله تحقیق ، باید با توجه به یافتهای حاصل از پژوهشهای مربوط به مسئله مورد بررسی ، تنظیم و رابطه بین متغیرهای موردمطالعه دقیقاً بیان شه . )
اولین سؤالی که در مورد رفتارهای بینظم افراد خصوصاً مشکلات رفتاری – ایذائی مثل خشونت مطرح می شه اینه که علل خشونت چیه ؟
نا هنجا ریهای اجتماعی مثل عواملیه که کم کم نظم اجتماعی رو پریشون می سازه.پس شناخت میزان و علل ناهنجاریها در هر اجتماعی می تونه در تصحیح روند جامعه پذیری و نظم اجتماعی موثر باشه.تحقیقات زیاد نشون دهنده اینه که عوامل مختلف فردی و اجتماعی در بروز ناهنجاریها تاثیردارن.مثل این عوامل میشه به موارد زیر اشاره کرد: به نقش هنجارهای فرهنگی ,روابط اجتماعی,گروههای همسالان,بقیه مهم,زندگی در خیابون,و وقت گذراندن در سر کوچه و محله,
تضعیف کنترل اجتماعی غبر رسمی,ارزوهای بی اندازه و محدود کردن,اختلافات والدین و فرزندان,اختلاف والدین,پایگاه اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی خونواده,سطح تحصیلات خونواده,دلبستگی جوونا به دوستان گناهکار خود,بیکاری و…
با توجه به این مطالب تحقیق حاضر بدنبال بررسی میزان ناهنجاریهای رفتاری نوجوانان در محیطهای اموزشی و غیر اموزشی بوده و هم به دنبال شناخت ویژگیهای محیهای اجتماعی که نوجوانان با اونا در رابطه هستن,ه تا از این راه به توضیح عوامل تـاثیر گذار بر ناهنجاریهای اجتماعی علم اموزان بپردازد.
از مطالعه و بررسی علل خشونت علم آموزا منطقه و استفاده از باور ها صاحب نظران علوم اجتماعی و رورانشناسی و یافتهای محققین میشه به عوامل شخصیتی ، عوامل آموزشگاهی ، عوامل اجتماعی و عوامل خانوادگی بعنوان علل خشونت علم آموزا منطقه دهدز نامبرد در زیر توضیحاتی در این مورد بیان می شه .
الف : علل شخصیتی :
شخصیت امکان پیش بینی چیزی که رو که فرد در موقعیتی خاص انجام میده فراهم می کنه ( رأس ، 1373 )
با توجه به باور ها سزار لمبروزو جرم شناس و پدر مردم شناسی جنایی ایتالیا بین مشکل بدنی از طرفی و جنایت از طرف دیگه رابطه نزدیکی هست . ( ستوده ، 1378 )
آیزنگ مدعیه که بین ویژگیهای شخصیتی چون برون گرایی و رفتار انحرافی رابطه هست فرد برونگرا ماجراجو و مغروره ، خیلی سریعً واکنش نشون میده . تمایل به خشونت داره ، زود از کوره به در میره ، احساسات اون در کنترلش نیس . اون بی تأمل و اندیشه عمل می کنه ( ستوده ، 1378 )
سازمان روانی فرد به گونه ایه که واسه هر عامل تهدید کننده ای از خود واکنش نشون میده و معمولاً یکی از عادی ترین واکنشها به نا امنی ، پرخاشگریه شکست هسته مرکزی شخصیت آدمی رو مورد تجاوز قرار داده و ویرون می کنه . ( شریفی ، 1376 )
نداشتن وضع روحی مطلوب به دلیلی دچار شدن به بعضی بیماریهای روحی و روانی بحرانهای به دلیل دوره بلوغ و بعضی خصوصیات رفتاری افراد مثل استرس و هیجان ، احساس پستی ، غرور و … باعث بروز خشونت می شه . ( فرقانی ، 1376 )
ب _ علل خانوادگی
سختگیریا ، خشونتا ، سرزنشا و تحقیرهای والدین مستبد اثرات خراب کردن کننده و جبران ناپذیری روی ساختار شخصیتی کودکان و نوجوانان باقی میذاره و احساس بی کفایتی ، ترس و تنهایی و گوشه گیری ، ناتوانی در ایجاد روابط عاطفی و اجتماعی اختلاف و خشونت و … می تونه زاییده اینجور رفتارهای ناسنجیده و نابخردانه والدین باشه ( احمدوند ، 1374 )
طبق یک تحقیق 46 % بزهکاران جامعه ما در خونوادهای بی قید و بند زندگی می کرده ان ( کریمی نیا ، 1379 ) در تحقیق دیگه 75 % پسران بداخلاق از وجود پدر محروم بوده و یا الگوی فردی واسه یادگیری نداشته ان ( وفایی ، 1376 ) الگوهای خانوادگی هم بار فتار خشن رابطه داره . ( توزنده جانی و کمال پور ، 1379 )
ج _ علل آموزشگاهی :
پژوهشای انجام شده نشون دهنده رابطه خشونت با مشکلات یادگیریه …
خشونت با پیشرفت تحصیلی ضعیف و شکست در مدرسه همراه ه . ( مهریار ، 1370 )
خشونت واکنش کلی نسبت به ناکامیه هر چند افراد همیشه پاسخهای خشن رو از خود نشون نمی دن و اونا رو در وجود خود سرکوب می کنن . مثلاً پسری که بوسیله یکی از همکلاسان خود مورد توهین قرار گرفته ، بیشترً به طور فیزیکی به اون حمله ور می شه .
زد و خوردها و دعواهای حیاط مدرسه خود نشونه هایی از این خشونت هاس .( نوابی نژاد ، 1371 )
د _ علل اجتماعی
خشونت به دلیل ناکامیای بنیادی یا یادگیری و مشاهدات محیطیه ( شفیع آبادی، 1372 )
تحقیقات بندورا ( 1973 ) نشون داده که خشونت ً جنبه بدلی داره و از راه نگاه کسب می شه . ( کریمی ، 1378 )
دوری یا روشهای انضباطی غلط در افزایش خشونت نقش داشتن ( فرقانی ، 1376 )
با توجه به فزونی خشونت در جامعه صنعتی و شهری امروزی ، بعضی واسه توجیه این پدیده وسایل رابطه جمعی رو مسئول می دونه چون فیلم ، مجله ، روزنامه ، کتاب ، تلویزیون ، ویدئو ، ماهواره شامل تصاویر و و مطالبیه که در ان اشاره به خشونت ، تهاجم و جنایت خیلی دیده می شه ( ستوده ، 1378 ) .
یک تحقیق مهم در این مورد نشون داده که نه زندگی خانوادگی یک پسر ، نه کارکرد مدرسه ای و نه زمینه خانوادگی اون ، بلکه مقدار برنامه های خشن تلویزیونی که در نه سالگی تماشا می کرده تنها و مهمترین عامل تعیین کننده میزان بداخلاق بودن اون در 10 سال بعد یعنی سن 19 سالگی بوده .( کریمی ، 1378 )
با توجه به باور ها بالا علل خشونت که در این تحقیق ( علم آموزا منطقه دهدز ) مورد بررسی قرار میگیره به توضیح زیر اشاره می شه .
انواع علل
دسته بندی علل
علل شخصیتی
– بیماریها و ناهنجاریهای روحی روانی ( استرس ، هیجان ، احساس پستی غرور و … )
علل خانوادگی
– – فقر اقتصادی خونواده
– مرگ یکی از والدین
– روشهای نامناسب انضباطی خونواده
– پائین بودن سطح سواد خونواده
علل آموزشگاهی
– روشهای انضباطی غلط در مدرسه
– بی عدالتی
– رفت و اومد با دوستان ناباب
– تحقیر و برچسب زدن به علم آموز
علل اجتماعی
– رسانه های مختلف
– محرومیت ( سد کردن راه دریافت به هدف افراد در جامعه ، شکست )
– بعضی رفتارهای افراد جامعه در معاشرتای روزانه
در این تحقیق محقق بنا داره با طرح سئوالاتی از علم آموزا علاوه بر شناسائی یک گروه از علم آموزا بداخلاق متغیرهای بالا رو بررسی تا معلوم شه کدامیک از علل بالا بیشترین اثر رو در بروز خشونت علم آموزا منطقه دهدز داشته .
سئوالات این تحقیق طوری طرح می شه که علم آموزا بداخلاق و علم آموزا عادی به اون جواب میدن و محقق پس از جدا سازی و بررسی و تفسیر وضعیت و نظرات هر گروه رو در مورد متغیرها و علل خشونت مقایسه انجام میده .

مطلب مشابه :  درباره سرطان حتما اینها را باید بدانید

انواع علل
دسته بندی علل

علل شخصیتی
– بیماریها و ناهنجاریهای روحی روانی ( استرس ، هیجان ، احساس پستی غرور و … )

علل خانوادگی
– – فقر اقتصادی خونواده
– مرگ یکی از والدین
– روشهای نامناسب انضباطی خونواده
– پائین بودن سطح سواد خونواده

علل آموزشگاهی
– روشهای انضباطی غلط در مدرسه
– بی عدالتی
– رفت و اومد با دوستان ناباب
– تحقیر و برچسب زدن به علم آموز

علل اجتماعی
– رسانه های مختلف
– محرومیت ( سد کردن راه دریافت به هدف افراد در جامعه ، شکست )
– بعضی رفتارهای افراد جامعه در معاشرتای روزانه