چراهای جالب

درد یک مریضی نیس بلکه تنها زبون بدن واسه نشون دادن شروع یک مریضی یا یک وضعیت پزشکی حساب می شه. سوای این که واسه کاهش درد، داروهای خونه مختلفی در دسترس ه و تجویز می شه، اما باعث ایی واسه... ادامه

چراها

۱. یک روزهایی توی زندگی می خوریم به چراها. به اینکه چرا این رابطه تموم شد؟ چرا فلان کار رو نگرفتم؟ چرا فلان خونه رو نخریدم؟ چرا زودتر به فکر درس خوندن نیفتادم؟ چرا در زندگی ورزش رو جدی... ادامه