می 6, 2021

سامانه پژوهشی – آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون- قسمت ۱۶

1 min read

ارتباط کلامی و غیرکلامی موثر.
ابراز وجود.
مذاکره.
امتناع.
غلبه بر خجالت.
گوش دادن.
۲-۴-۵-۶-. مهارت ایجاد و حفظ روابط بین‌فردی[۳۱] : مهارتی است برای تعامل مثبت با افراد، به‌ویژه اعضای خانواده، در زندگی روزمره. این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر فرد با انسان های دیگر کمک می کند. یکی از این موارد ، توانایی ایجاد روابط دوستانه است.که در سلامت روان و سلامت اجتماعی روابط گرم خانوادگی ، به عنوان یک منبع مهم روابط اجتماعی سالم نقش بسیار مهمی دارد.
مهارت های بین فردی:
همکاری و مشارکت.
اعتماد به گروه.
تشخیص مرزهای بین فردی مناسب.
دوست یابی.
شروع و خاتمه ارتباطات.
۲-۴-۵-۷-. خودآگاهی[۳۲] : خودآگاهی به معنی توانایی و ظرفیت فرد در شناخت خویشتن، و نیز شناسایی خواسته‌ها، نیازها و احساسات خویش است. در این مهارت فرد همچنین می‌آموزد که چه شرایط یا موقعیت‌هایی برای وی فشارآور هستند. خودآگاهی، توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات ، نقاط ضعف و قدرت ، خواسته ها ، ترس و انزجار است. رشد خودآگاهی به شخص کمک می کند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معمولا پیش شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی مؤثر و همدلانه است.
مهارت های خودآگاهی:
آگاهی از نقاط قوت.
آگاهی از نقاط ضعف.
تصویر خود واقع بینانه.
آگاهی از حقوق و مسئولیت ها.
توضیح ارزش ها.
انگیزش برای شناخت.
۲-۴-۵-۸-. مهارت همدلی کردن[۳۳] : این مهارت عبارت است از فراگیری نحوه درک احساسات دیگران. در این مهارت فرد می‌اموزد که چگونه احساسات افراد دیگر را تحت شرایط مختلف درک کند، تفاوت‌های فردی را بپذیرد و روابط بین‌فردی خود را با افراد مختلف بهبود بخشد. همدلی یعنی اینکه شخص بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند. همدلی به شخص کمک می کند تا بتواند انسان های دیگر را حتی وقتی با آنها متفاوت است بپذیرد و به آنها احترام گذارد. همدلی روابط اجتماعی را بهبود می بخشد و به ایجار رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده، به انسان های دیگر منجر می شود.
مهارت های همدلی:
علاقه داشتن به دیگران.
تحمل افراد مختلف.
رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر.
دوست داشتنی تر شدن (دوستیابی).
احترام قائل شدن برای دیگران.
۲-۴-۵-۹-. مهارت مقابله با هیجان‌ها [۳۴] : شناخت هیجان‌ها و تأثیر آنها بر رفتار. همچنین فراگیری نحوه اداره هیجان‌های شدید و مشکل‌آفرین نظیر خشم، مهارت مقابله با هیجان‌ها نامیده می‌شود. این توانایی شخص را قادر می کند تا هیجان ها را در خود و دیگران تشخیص دهد ، نحوه تأثیر هیجان ها بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجان های مختلف نشان دهد . اگر با حالات هیجانی، مثل غم و خشم یا اضطراب درست برخورد نشود این هیجان تأثیر منفی بر سلامت جسمی و روانی خواهد گذاشت و برای سلامت پیامدهای منفی به دنبال خواهند داشت.
مهارت های مقابله با هیجانات:
شناخت هیجان های خود و دیگران.
ارتباط هیجان ها با احساسات ، تفکر و رفتار.
مقابله با ناکامی ، خشم ، بی حوصلگی ، ترس و اضطراب.
مقابله با هیجان های شدید دیگران.
۲-۴-۵-۱۰- مهارت مقابله با استرس[۳۵] : در این مهارت افراد فرا می‌گیرند که چگونه با فشارها و تنش‌های ناشی از زندگی امروزی و همچنین استرس‌های دیگر کنار بیایند. این توانایی شامل شناخت استرس های مختلف زندگی و تأثیر آنها بر شخص است . شناسایی منابع استرس و نحوه تأثیر آن بر انسان ، شخص را قادر می کند تا با اعمال و موضع گیری های خود فشار و استرس را کاهش دهد.
مهارت های مقابله با استرس:
مقابله با موقعیت هایی که قابل تغییر نیستند.
استراتژی های مقابله ای برای موقعیت های دشوار ( فقدان ، طرد ، انتقاد)
مقابله با مشکلات بدون توسل به سوء مصرف مواد.
آرام ماندن در شرایط فشار.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.