می 6, 2021

الگوی ارتباطات میان ‌فرهنگی در اسلام- قسمت ۲۵

1 min read

 • خمینی ره، ج۲۰، ص ۱۳۱ ↑
 • صحیفه، ج۱۸، ص ۶۶ ↑
 • ابوصادق، ۱۴۰۵ق، ص ۶۵۵ ↑
 • طبرسی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص ۲۹۶ ↑
 • مِّلَّهَ أَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمینَ مِن قَبْلُ وَفِی هَذَا (حج: ۷۸) ↑
 • جوادی آملی، در کتاب: منشور همبستگی، ۱۳۷۶٫به نقل از منصورنژاد، رویکردی دینی به مسأله وحدت و همگرایی، ص ۵۳٫ ↑
 • جمله ای از امام خمینی ره، ۷ دی ۱۳۵۹؛ صحیفه امام خمینی، ج۱۳، ↑
 • ۱۹۸۸, p. 15 ↑
 • Barnett & Lee, 2003, p. 264 ↑
 • Chuang, 2004; Piller, 2000; Spitzberg, 1989; Zaharna, 2009 ↑
 • samovar، porter and mcdaniel, 2007 ↑
 • Toomy,1999 ↑
 • mismatch of codes ↑
 • Nakayama, and Tamiko, 2010, p: 21. ↑
 • stranger ↑
 • Kiss, Gabriella, 2008 ↑
 • Cultural Sense ↑
 • Jandt, Intercultural Communication, 1995, P7 ↑
 • شوتس ایشل، مبانی جامعه‌شناسی ارتباطات، ۱۳۹۱، ص ۲۲۰٫ ↑
 • Kramsch, 1998, p. 81 ↑
 • Kramsch, 2001, p. 201 ↑
 • Fries 2002, p. 2 ↑
 • Gudykunst’s, 2003, p 1 ↑
 • Gudykunst’s, 2003, p 2 ↑
 • transcultural communication ↑
 • Free, 2005, In Judit, 2013, p 29 ↑
 • transformative quality ↑
 • Thurlow, 2001, pp. 114-115. In Judit, 2013, p 29 ↑
 • Gudykunst, (Ed.), Cross-cultural and intercultural communication, 163–۱۶۶٫ ↑
 • محمد عمران اشکال ارتباط میان‌فرهنگی را میان ۷ گروه قابل تحقق دانسته است که عبارتند از: میان فرهنگ‌ها، میان‌نژادی، میان‌قومی، میان‌دینی، میان ملل، میان خرده فرهنگ‌ها و فرهنگ حاکم و میان‌جنسیتی(Muhamad Umran, 2014). ↑
 • Martin & Nakayama ,2007; Samovar & Porter, 2004 ↑
 • CF: Bakić-Mirić, Nataša, 2012, p 15- 18 ↑
 • Fay Patel ↑
 • Intercultural Communication, 259011, p 1 ↑
 • GRIFFIN, 2012, p: 392 ↑
 • Hall, Adumbration as a Feature of Intercultural Communicat, 1964 ↑
 • اتین ژیلسون، عقل و وحی در قرون وسطی، ترجمه: شهرام پازوکی، ص:۱۰ ↑
 • مصباح یزدی، محمدتقی، اخلاق در قرآن ج۳، ۱۳۸۰چ۴، ص ۴۱۴ ↑
 • Patel, 2011, p 163 ↑
 • آنچه باور شدن و شکوفایی فطرت می‌شود و آن را از قوه به فعل می‌رساند، «دین الهی» است(جمشیدی، نظریه فرهنگی استاد مطهری، ص ۶۹). ↑
 • Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.