اندازه گیری میزان برتری سازمان پایان نامه درباره توانمندسازی

دانلود پایان نامه

 

اندازه گیری میزان برتری سازمان

چگونه می توان ادعا کرد که سازمانی متعالی است یا نسبت به سایر سازمان ها از برتری برخوردار بوده و اصول هشتگانه مدیریت کیفیت را در سازمان خود رعایت می کند؟. برای اندازه گیری میزان موفقیت سازمان و برتری آن، مدل های مختلفی در اقصی نقاط جهان طراحی و به اجرا گذاشته شده است در ژاپن مدل دمینگ، آمریکا مدل مالکوم بالدریج و در اروپا مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت یا EFQM  طراحی شده است.  مدل EFQM که از آن بعنوان مدل تعالی یاد می شود در سال 1988 توسط شرکت های معظم تولیدی و خدماتی از جمله: بوش، الکترولوکس، فیات، هواپیمایی KLM، فیلیپس، رنو، الیوتی، نستله، فولکس واگن پیشنهاد و توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت به رسمیت شناخته شد. همانطور که پیش از این تشریح شد این مدل بر اساس اصول هشتگانه مدیریت کیفیت طراحی و تدوین شده است. در کشورهای مختلف از جمله کشور ما این مدل به عنوان مدل ارزیابی عملکرد سازمان ها، عارضه یابی و تعالی سازمانی شناخته شده است. سازمان ها با استفاده از این مدل و با ارزیابی سازمان خود به سه نتیجه اصلی خواهند رسید که عبارتند از(جلوداری،1385):

  • شناسایی نقاط قوت سازمان
  • شناسایی حوزه های قابل بهبود برای تعالی سازمان
  • شناسایی پروژه ها و برنامه هایی که اجرای آنها سازمان را به سمت تعالی هدایت خواهد کرد.

در کشور ما ارزیابی این مدل و برگزاری مراسم مربوط به اعلام شرکت های برتر و متعالی که در مسیر تعالی سازمانی هستند توسط وزارت صنایع و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام می شود. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، جایزه اعطایی را تحت عنوان جایزه ملی کیفیت در آبان ماه و وزارت صنایع جایزه ای را تحت عنوان جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان در اسفند ماه طی مراسمی به متقاضیانی که برای ارزیابی داوطلب شده اند و توانسته اند امتیازات مناسبی را کسب نمایند اعطا می کند. نکات مهمی که متقاضیان می بایست قبل از شرکت در فرآیند جایزه ملی کیفیت یا بهره وری از اجرای آن در سازمان خود مطمئن باشند عبارتند از( جلوداری،1385):

  • تعهد مدیریت ارشد سازمان مبنی بر اجرای واقعی پروژه تعالی و پرهیز مطلق از هرگونه گرایش به سمت اخذ گواهینامه یا جایزه
  • تشکیل تیم ارزیاب و آموزش آنان
  • اجرای خودارزیابی با یکی از روش های شناخته شده توسط تیم خودارزیاب
  • شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود و اجرای پروژه های بهبود
  • تهیه اظهارنامه بر اساس واقعیت ها و مطابق با منطق رادار

جوایز اعطایی بر حسب میزان امتیازات اخذ شده از جدول ذیل تبعیت می کند( جلوداری،1385):

جدول2-2:  رابطه بین جوایز اعطایی و سطح امتیاز

امتیاز کسب شده در ارزیابی ها جوایز اعطایی
بالای 600 تندیس زرین
501 تا 600 تندیس سیمین
401 تا 500 تندیس بلورین
301-400 گواهی اشتهار در سرآمدی( تقدیر نامه)
پایین تر از 300 گواهی اهتمام به سرآمدی

مأخذ:( جلوداری، 1385)

 

ارزیابی ها در دو مرحله انجام می شود:

مرحله اول: خود ارزیابی سازمان

این مرحله توسط تیم ارزیاب سازمان مطابق یکی از روش های خودارزیابی انجام می شود. امتیاز کسب شده در این ارزیابی صرفاً نشانگر وضعیت موجود سازمان بوده و مبنای قضاوت ارزیابان ارشد دبیرخانه جایزه کیفیت نمی باشد.

برخی از سازمان ها در خود ارزیابی سازمان متبوع به لحاظ عدم آشنایی با فرآیند ارزیابی و یا به لحاظ تعصبات سازمانی امتیازات بالاتری را به سازمان خود اختصاص می دهند و بر این باور هستند که امتیاز آنان ملاک اعطای جایزه می باشد.]دکتر جلوداری بیان داشته اند: سازمان ها در هنگام خودارزیابی و ثبت شواهد و اختصاص امتیاز به هر یک از معیارها، واقعیت های سازمان خود را بر اساس مدل تعالی EFQM می بایست تطبیق دهند. در برخی از سازمان ها مشاهده می شود سازمان ها، نکات و معیارهای مدل را فراموش کرده و صرفاً کارهای انجام شده سازمان را ثبت می کنند. نکته دیگر این است که سازمان ها نبایست از اخذ امتیاز پایین تر در هراس باشند چراکه هر قدر امتیاز سازمان پایین تر باشد به همان نسبت می بایست پروژه های بهبود و راهکارهای تعالی سازمان را تعریف و تدوین و به اجرا بگذارند[.

مرحله دوم: ارزیابی توسط ارزیابان ارشد

این ارزیابی توسط ارزیابان ارشد دبیرخانه جایزه، انجام می شود، در این ارزیابی، ارزیابان بر اساس اطلاعات و درخواست سازمان متقاضی و بر اساس اظهارنامه دریافت شده برای اثبات صحت اطلاعات، رویکرد سازمان و نتایج اخذ شده و میزان تعالی حاصل شده پس از اجرای پروژه های بهبود به محل سازمان مراجعه و نسبت به تعیین سطح سازمان و امتیازدهی مطابق رادار و معیارهای مدل اقدام می کنند(جلوداری،1385).

 

دانلود پایان نامه