انواع شاخص­های مالی؛پایان نامه درمورد سهام

دانلود پایان نامه

شاخص

امروزه یکی از مهم­ترین کارکردهای بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه در هر کشور، فراهم نمودن امکان توزیع مناسب، درست و به هنگام اطلاعات مربوط و قابل اتکا در بین مشارکت­کنندگان بازار می­باشد. از منظر اطلاع رسانی و جهت­دهی، بورس باید به عنوان یک راهنمای قابل اعتماد، نقش فعال و موثری در درک شرایط موجود، دگرگونی­های پدید آمده و پیامد­های آن ایفا نماید. پس بورس اوراق بهادار می­تواند پاسخگوی سرمایه­گذاران مختلف، با انگیزه­ها و سطوح ریسک­پذیری متفاوت باشد.

واضح است که رشد موزون و پویایی شرکت­ها و صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منوط به شناخت وضعیت موجود و برنامه­ریزی برای رسیدن به وضعیت مطلوب خواهد بود. از سوی دیگر خوشه­بندی نیز، نیازمند استفاده از شاخص­هایی است که براساس یک مطالعه علمی و مبتنی بر ویژگی­های محیطی ایران کردن بتوان سهام شرکت­ها را مورد ارزیابی قرار داد. شاخص­های خوشه­بندی جزء لاینفک سیستم­های کلاسه­بندی می­باشد و در حقیقت راهنمای عمل از سوی”آنچه هست” به سوی”آنچه باید باشد” به شمار می­رود. به عبارت دیگر تا زمانی که معیار­های مشخص وجود نداشته باشد خوشه­بندی در هیچ سطحی امکان­پذیر نخواهد بود.

2-4-1- انواع شاخص­های مالی

در زیر به تعریف رایج­ترین شاخص­های مالی که در پژوهش­های متعدد برای طبقه­بندی سهام به رشدی و یا ارزشی استفاده می­شود، می­پردازیم:

 • نسبت P/E: عبارت است از نسبت قیمت به درآمد هر سهم که نشان دهنده مدت زمانی است که برای بازگشت اصل سرمایه­گذاری از محل عایدات آتی سهم مورد نیاز است. سهام رشدی دارای P/E بالا و سهام ارزشی دارای P/E پایین است.
 • نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(P/B) :این نسبت از تقسیم ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به دست می­آید. ارزش دفتری سهم از طریق تقسیم میزان حقوق صاحبان سهام به تعداد سهام شرکت حاصل می­شود و بیان کننده ارزش ترازنامه­ای هر سهم شرکت است. سهام رشدی دارای P/B بالا و سهام ارزشی دارای P/B پایین است.
 • شاخص ریسک سیستماتیک(β): ریسک سیستماتیک نشان دهنده آن بخش از کل ریسک مجموعه سهام است که به علت وجود عواملی که کل سهام موجود در بازار را تحت تاثیر قرار می­دهند، به وجود آمده و قابل کاهش نیست. از عوامل مهم ریسک سیستماتیک تحولات سیاسی و اقتصادی، چرخه­های تجاری، تورم و بیکاری است.
 • سود هر سهم(EPS): عبارت است از سود خالص پس از کسر مالیات، تقسیم بر تعداد سهام شرکت. سهام رشدی دارای EPS بالا و سهام ارزشی دارای EPS پایین است.
 • سود تقسیمی(DPS)[1]: عبارت است از آن بخش از سود هر سهم که به سهامداران پرداخت می­شود. سهام رشدی دارای سود تقسیمی پایین و سهام ارزشی دارای سود تقسیمی بالاست.
 • مومنتوم: مفهوم مومنتوم در بازار بدین معناست که یک روند قیمتی تمایل دارد باقی بماند تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد. مومنتوم خود شامل انواع مختلفی است: یکی از آن­ها مومنتوم سود است که استدلال می­کند سهامی که اخیراً شگفتی در سود داشته­اند، در آینده نزدیک نیز در همان جهت عمل خواهند کرد. به عبارتی، سهامی که تعدیل مثبت داشته اند، در آینده نزدیک نیز بازدهی خوبی خواهند داشت. یکی دیگر از انواع مومنتوم، مومنتوم صنعت است که ادعا می­کند صنایعی که در گذشته نزدیک عملکرد و بازدهی خوبی یا بدی داشته­اند، در آینده نیز این بازدهی را ارائه خواهند کرد. نوع دیگر آن مومنتوم قیمت است که در آن سهامی که بر مبنای شاخص قدرت نسبی، نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشته­اند. انتخاب و در دوره مشخصی از زمان نگهداری می­شوند; و با توجه به تعریف عملیاتی آن درصد تغییر قیمت در 12 ماه سال مورد نظر است.
 • نرخ رشد پنج ساله درآمد هر سهم: میزان رشد متغیر مالی EPS را در دوره زمانی پنج ساله نشان می­دهد.
 • میزان تغییر پنج ساله نسبت قیمت به درآمد هر سهم: عبارت است از نسبت تفاضل قیمت بازار در پایان سال مورد نظر، با قیمت بازار در پایان پنج سال قبل به قیمت بازار در پایان پنج سال قبل.
 • بازده حقوق صاحبان سهام(ROE): با تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات در سالی معین، بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه محاسبه می­شود. سهام رشدی دارای بازده حقوق صاحبان سهام بالا و سهام ارزشی دارای بازده حقوق صاحبان سهام پایین است.
 • نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام(D/E)[2]: با تقسیم کل بدهی­های شرکت در سالی معین بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه مشخص می­شود . سهام رشدی دارای DE بالا و سهام ارزشی دارای DE پایین است.
 • نسبت قیمت سهام به فروش(P/S)[3]: با تقسیم قیمت سهام در سالی معین بر ارزش فروش شرکت در آن سال محاسبه می­شود. سهام رشدی دارایP/S بالا و سهام ارزشی دارای P/S پایین است.
 • نسبت سود تقسیمی به قیمت(D/P)[4]: سهام ارزشی دارای D/P بالا و سهام رشدی دارای D/P پایین می­باشد.
 • نسبت جریان های نقدی به قیمت سهم(CF/P)[5]: سهام ارزشی دارای CF/P بالا و سهام رشدی دارای CF/P پایین است.

[1]. Divident Per Share

[2]. Equity Debt / Equity

[3]. Price / Sale

[4]. Divident Per Share / Price

[5]. Cash Flow / Price

دانلود پایان نامه