اهداف مدیریت دانش،پایان نامه درباره اعتماد سازمانی

دانلود پایان نامه

اهداف مدیریت دانش

هدف مدیریت دانش، آن است که به افراد در نوآوری، همکاری و تصمیم گیری کارآمد، یاری رساند؛ فرصت های سازمان را ارتقاء داده، و به عنوان یک فرآیند ارتقاء دهنده به سازمان جهت انجام فرآیندهای اصلی خود عمل کند.

به طور کلی اهداف عمده ای که  برای سیستم های مدیریت دانش ارائه شده است عبارتند از
(خاتمیان فر، 1385: 6):

1- ایجاد مخازن دانش؛

2- ارتقاء دسترسی به دانش؛

3- بهبود و ارتقاء محیط دانش؛

4- مدیریت دانش به عنوان یک دارایی (داونپورت و پروساک، 1998: 67)؛

5- صرفه جویی در هزینه، افزایش ظرفیت سازمانی، خدمت بهتر به مشتری، و کاهش زمان چرخه؛

6- اجتناب از هدر رفتن سرمایه عقلانی و حداقل کردن ریسک های مرتبط با نوآوری؛

در یک کلمه هدف مدیریت دانش دستیابی به ارزش تجاری از طریق دانش می باشد (پلسیس[1]، 2004).

2-14-    مزاياي مديريت دانش

دانشمندان مديريت دانش، مجموعه مزايایی را برای مدیریت دانش ذکر کرده اندکه در زیر به هشت مورد آن از نظر دنهام گری[2] (2001) اشاره می کنیم که عبارتند از :

1-  جلوگيري از افت دانش: مدیریت دانشسازمان را قادر مي سازد تا تخصص فني حياتي خود را حفظ کرده، از افت دانش حياتي که از بازنشستگي، کوچک سازي، يا اخراج کارکنان و تغييرات ساخت حافظه انساني ناشي مي شود؛ جلوگيري کند.

2- بهبود تصميم گيري:مدیریت دانش نوع و کيفيت دانش مورد نياز را براي تصميم گيريهاي اثربخش شناسايي مي کند و دسترسي به آن دانش را تسهيل مي بخشد. در نتيجه، تصميمات سريعتر و بهتري مي تواند در سطوح مختلف سازماني صورت گيرد.

3- انعطاف پذيري و انطباق پذيري: مدیریت دانش به کارکنان اجازه مي دهد تا شناخت بهتري از کار خود حاصل کرده، راه حلهاي نوآور مطرح کنند، با سرپرستي مستقيم کمتر کار کنند و کمتر نياز به مداخلات مقامات بالاتر داشته باشند. در نتيجه، کارکنان مي توانند در موقعيتهاي چند وظيفه اي فعال باشند، و سازمان مي تواند روحيه کارکنان را بالا ببرد.

4- ایجاد مزيت رقابتي:بکارگیری مدیریت دانش سازمانها را قادر مي سازد تا مشتريان، ديدگاههای آنها، بازار و رقابت را درک کرده، و بتوانند شکافها و فرصتهاي رقابتي را شناسايي و در جهت ایجاد مزیت رقابتی از آن استفاده کنند.

5- توسعه دارايي:مدیریت دانش توانايي سازمان را در سرمايه گذاري در حفاظت قانوني براي مالکيت فکری بهبود مي بخشد. در اين حالت، ثبت اختراعات، علائم تجاري، اجازه نامه ها، حق انحصاري اثر، و اسرار تجاري در زمان درست بکار گرفته شده و منجر به حفاظت قانوني بیشتر و افزایش ارزش بازار براي مالکيت فکری می شود.

6- افزايش محصول:کاربرد مدیریت دانش به سازمان اجازه مي دهد که دانش را در خدمات و فرآورده ها بکار گيرد در نتيجه، ارزش ایجاد شده در محصول با نسبت مستقيم ميزان و کيفيت دانش در محصول افزايش پيدا مي کند.

7- مديريت مشتري: مدیریت دانش سازمان را قادر مي سازد تا توجه کانوني و خدمت به مشتري را افزايش دهد. دانش مشتري باعث سرعت پاسخ گویی به سؤالات، توصيه ها و شکايتهاي مشتري
مي شود. اين امر همچنين تضمين کننده کيفيت بهتر خدمات به مشتري مي گردد.

8- بکارگيري سرمايه گذاريها در بخش سرمايه انساني:سازمانها از طريق ایجاد امکان تسهیم آموخته ها از طریق مدیریت دانش، فرآيندهاي اسناد و بررسي و حل استثنائات، و در اختيار گرفتن و انتقال دانش ضمني، مي توانند به بهترين وجهي در استخدام و کارآموزي کارکنان سرمايه گذاري کنند (رادينگ، 1383: 77-76 ).

[1] – Plessis

[2]– Denham Grey

دانلود پایان نامه