بانكداري الكترونيكي و خدمات الكترونيكي-پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی

دانلود پایان نامه

– بانكداري الكترونيكي و خدمات الكترونيكي

  • در واقع بانكداري الكترونيكى شامل كليه كانال هاي الكترونيكي است كه مشتريان براي دسترسي به حساب هايشان و انتقال پول يا پرداخت صورت حساب هايشان از آن استفاده كنند، اين كانال ها عبارتند از تلفن، اينترنت، موبايل و تلويزيون ديجيتال که بانكداري الكترونيك را به عنوان يك ارتباط الكترونيكي بين بانك و مشتري به منظور آماده سازي مديريت و كنترل مبادلات مالي تعريف مي كند(نث، شرک و پارزینگر، 2001).

در بسياري از موارد بانكداري الكترونيك را بانكداري الكترونيكي مجازي نيز مي نامند و اين بخاطر انجام امور بانكي به صورت مجازي و دور از شعب بانكي است. به عبارتي بانكداري مجازي عبارتست از ارائه خدمات بانكي به كمك ابزارهاي جديد تكنولوژي مختلف و متفاوت از ابزار بانكداري سنتي كه به شيوه هاي مختلفي از قبيل دستگاه هاي خودپرداز، بانكداري تلفني، بانكداري خانگي و بانكداري اينترنتي صورت مي پذيرد(نث، شرک و پارزینگر، 2001).

بانكداري الكترونيك، فرصت ها و چالش هايي را ايجاد مي كند. اين نوع بانكداري موجب توسعه حيطه دسترسي جغرافيايي بانك مي شود. سهولت كار براي مشتري و افزايش هزينه مبادلات را كاهش مي دهد. بانكداري الكترونيك از بسياري جهات مشابه روش پرداخت سنتي است، اما تفاوت مهم آن با سيستم هاي سنتي در اين است كه به مشتريان اجازه مي دهد كه به اطلاعات دسترسي داشته باشند و عمليات و مبادلات بانكي خود را بدون توجه به مكان و با استفاده از كامپيوترهاي شخصي و نرم افزارهاي كاربردي و شبكه هاي ارتباطات از راه دور انجام دهند. روشن است كه تكنولوژي موجب توانا ساختن مشتري از طريق دستيابي به اطلاعات قابل مقايسه مي شود. اين امر به مشتريان اجازه مي دهد كه با يك كليك روي ماوس عرضه كنندگان خدمات را تغيير دهند. گذر از بانكداري به شيوه سنتي به سمت ارائه خدمات بانكداري اينترنتي مستلزم سرمايه گذاري و پذيرش تغييرات فراوان بانك ها است، اما تحقيقات نشان داده است كه همواره سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات منجر به افزايش بهره وري نشده است؛ پس اينكه چه سيستمي مي تواند اين خدمات را به خوبي به مشتريان ارائه دهد و نيز ميزان استقبال و استفاده واقعي مشتريان از اينگونه خدمات موضوع مهم و اساسي است (فرجيان،1385).

دانلود پایان نامه