شکل ۲-۳ موتور جستجوی یاهو[۵۰]
۲-۲-۵ موتورهای جستجوی متا
این موتورها از سال ۱۹۹۸ مورد استفاده قرار گرفتند. حداقل ۳۵۰۰ موتور جستجوی متفاوت وجود دارد که هم مطالب عمومی و هم موضوعات آنها ممکن است فقـط از یک بانک کوچک نتایج خود را استخـراج کنند به طور مثال یاهو یـک بخش کوچکی از ۳۵ میلیون صفحـات را که بوسیله آلتاویستا ایندکس شده ایندکس می کند یا آنها ممکن است سریع بروز نشـوند مثلاً آلتاویستا هر ۹ الی ۱۰ روز بروز می شود در حالیکه لایکوز هر چند ساعت. برنامه های روبات ممکن است خیلی سریع نباشد مثلاً Excite هر ۲۸ ساعت عمل جمع آوری را انجام می دهد در حالیکه Magellen هر ۴ روز. این موارد نشان می دهد که وضعیت جاری موتورهای جستجو ممکن است انعکاس واقعی از رفتارهای آن ها روی اینترنت نباشد و برای تضمین بیشتر درستی و بروز بودن نتایج ممکن است احتیاج باشد به تعدادی از آنها مراجعه کنیم[۵۰]. موتورهای جستجوی متا این امکان را می دهند. در زیر به هر یک از انواع این موتورها اشاره شده است:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  • فهرستی از موتورهای جستجو
  • جستجوی متوالی
  • جستجوی همزمان

۲-۲-۵-۱ فهرستی از موتورهای جستجو
در این روش در یک متاموتور اسامی تعدادی از موتورهای جستجو ظاهر می شود که کاربر می تواند به دلخواه یک موتور را انتخاب کند و با استفاده از آن جستجوی خود را انجام دهد. این باعث می شود که در مدت رفتن از یک موتور به موتور دیگر صرفه جویی شود. همچنین متاموتور، موتورهای جستجوی بهتری را می تواند پیشنهاد کند[۴۰ و ۵۰].
۲-۲-۵-۲ جستجوی متوالی
در این روش تعدادی موتور جستجو انتخاب می شود و درخواست کاربر همزمان به تمام موتورهای جستجوی انتخابی ارسال می شود و نتایج حاصله از هر موتور جستجو به ترتیب ارسال توسط موتورها در لیست موتورهای متا قرار می گیرد. دراین روش جستجو باید تمام موتورهای جستجو نتایج خود را به موتور جستجوی متا برگردانند تا آنها را برحسب اهمیت درجه بندی کند. عیب این روش آن است که سرعت آن به اندازه کندترین موتور جستجو است .متاموتور Find-it یک نمونه از این نوع است[۵۰].
۲-۲-۵-۳ جستجوی همزمان
این روش ماننـد حالـت متوالی است با این تفاوت که متاموتـور برای نمایـش اطلاعـات به کاربـر منتظـر
رسیدن همه نتایج از همه موتـورها نمی شود بلکه بلافاصله با رسیدن اولین نتیجه، آن را برای کاربر نشان می دهد و نتایج بعـدی را در ادامه لیست نشـان داده شده قـرار می دهد. مزیت این روش آن است که سریع تر است. متاموتور The –Big Hub یک نمونه از این نوع است .
در این روش، تعداد موتورهای مورد جستجو از شش تا بالای ۱۰۰۰ موتور می باشد و اطلاعات قابل جستجـو بر پایه روبات، منابـع وب، گروه های خبری و .. است. قابلیتهای جستجو در متاموتورها از قبیل: امکان جستجوی کلمات، عبارت، جستجوی بولی و … بستگی به موتورهای جستجوی مورد استفاده دارد. در این روش، زمان داده شده و منابع پیدا شده در اختیار متاموتورها است و وقت زیادی مصرف می کنند البته این امکان وجود دارد که بتوان با محدود کردن تعداد برخوردها[۳۴] و پایان دادن به جستجو بعد از یک پریود معین، زمان را کنترل کرد. متاموتورها نتایـج بدست آمده از موتورهای مختلف را با یکدیگر مقایسه می کنند و بعضی از آنها نتایج تکراری را حذف می نمایند. همچنین بعضی از آنها از نتایج ابتدایی بدست آمده از موتورهای جستجو استفاده می کنند و به این ترتیب سرعت رده بندی بالا می رود. همچنین بعضی از متاموتورها این هوشمندی را نیز دارند که از بین لینکهای موجود، لینکهای معتبر را انتخاب کنند[۵۰].
۲-۲-۶ موتورهای جستجوی هوشمند
این موتورها برای بهبـود جستجـو از عامل هوشمند[۳۵] استفاده می کنند. فعالیت هایی که این موتورها انجام می دهنـد دو مـورد اسـت، ابتدا جستجـوی عبارت وارد شـده توسـط کاربـر و سپـس مطالعـه محتـوای نتایج و قضاوت در مورد مرتبـط بودن آن به واژه مـورد جستجـو است. در واقع این موتـورها، جستجـو را بر اساس مفهـومی که موردنظر کاربر است انجـام می دهند[۵۶]. چند نمونه از این نوع موتورها عبارتند از:
GO-Get-IT, The netferret, Web tamar
۲-۲-۷ موتورهای جستجوگر مبتنی بر هزینه
اصولاً موتورهای جستجو گزینه ای برای ارائه به وب سایت ها جهت بازاریابی اینترنتی و تبلیغات به نام “تبلیغـات کلیـکی” دارند. بسیـاری از مـوتورهای جستجـوی بـزرگ این نـوع خـدمات را ارائه می کننـد. تبلیغ کنندگان، تبلیغات کوچک خود را در صفحـه ی نتایج موتورهـای جستجـو بر اساس عبارات و کلمات کلیـدی خـاص قرار می دهنـد. اگر چه شما بابـت قرار گرفتن این تبلیغـات هزینه ای پرداخت نمی کنید، اما موتورهای جستجو به عنـوان هزینه تبلیغات وب سایت به ازای هر کلیک بر روی تبلیغـات شما مبلغ دریافـت می نماید. به همین دلیل نام این خـدمات “تبلیغات کلیکی” گفته می شود[۶۲].
در ازای پرداخت مبلغی به موتورهـای جستجـو سایـت را در قسمت مربوط به تبلیغات در نتایج جستجو
نشان می دهد به طوریکه زمانی در ازای بازاریابی با موتورهای جستجو[۳۶] هزینه پرداخت می شود که کاربری با استفاده از موتورهای جستجو مانند گوگل بر روی تبلیغات موردنظر کلیک کرده و وارد سایت شود یعنی پرداخت در ازای کلیک صورت می گیرد. این روش یک راهکار بسیار مناسـب برای کنترل هزینه ها و بهره مندی از هزینه صرف شده برای تبلیغات می باشد[۶۲] .
استفاده از این روش زمانی می تواند نتیجه داشته باشد که بودجه مالی و هدف واقع بینانه ای را دنبال کرده باشید زیرا استفاده ی موفق از بازاریابی می تواند چندین برابر هزینه پرداختی در آمدزایی ایجاد کند. همانند بهینه سازی موتورهای جستجو[۳۷]، در بازاریابی موتورهای جستجو نیز همواره باید نتایج را بررسی و بهبود داد، اهداف و کلمات کلیدی و میزان سرمایه گذاری خود را می توان بر اساس رقابت و رقبای خود تغییر داده و با تکرار این فرآیند به نتایج مطلوب خود رسید[۴۴ و ۶۲].
روش کار تبلیغات کلیکـی بدین صورت می باشـد که وقتی شخصـی در موتور جستجـو سـوالی مطرح می کند، مانند ” چگونه…….کار می کند؟” و یا ” چگونه می توانم……. را انجام دهم؟”، اگر کلمه مورد نظر در سوالات مطرح شده، مشابه کلمه کلیدی و یا عبارت کلیدی موجود در وب سایت بود، تبلیغات موردنظر نمایان خواهد شد. درخواست تبلیغات خود را برای رسیدگی باید عنوان نموده تا اعمال شود و پس از آن هزینه تبلیغات شما به ازای هر کلیک توسط موتورهای جستجو برای شما ارسال خواهد شد.
اگر تبلیغات وب سایت توجه افراد را جلب نکرد و هیچ کسی بر روی آن کلیک ننمود، در این صورت هیچ پولی پرداخت نخواهد گردید. اگر بر روی آگهی موردنظر کلیک شود، اما مطالب مورد توجه خوانندگان قرار نگیرد، در این صورت نیز باید هزینه های آن را به ازای هر کلیک به موتور جستجو پرداخت نمود. بنابراین بسیار مهم است که از ارتباط بسیار خاص کلمات کلیدی استفاده شده در این تبلیغات با اهداف مخاطبان خود مطمئن شویم.
در حالیکه این روش تبلیغاتی نسبتاً ساده به نظـر می رسـد، اما در واقع یکی از بزرگترین ترس های مـبتدیان البته با داشتـن دلایل منطقی در امر تبلیغـات می باشـد. پس اگـر دقیقاً نمی دانیم که در حال انجام چه کاری هستیم، بنابراین به سرعت تمامی بودجه تبلیغاتی خود را از دست خواهیـم داد. از سـوی دیگـر اگر از این روش به درستی استفـاده شود پاداش آن برای وب سایـت مربوطه می تواند بسیار بزرگ باشد. این موضوع بسیار مهم است که تنظیمات وب سایت درست بعد از سعی و تلاش جهت تبلیغات و حتی قبل از در نظر گرفتن تبلیغات کلیکی چگونه بوده است. تبلیغات کلیکی شاهراه اصلی فروش محصولات و یا خدمات در اینترنت بوده و باید در کمپین تبلیغاتی خود از این روش استفاده نمود[۶۲].
به طور خلاصه موتور جستجوگر ابزاری است که کاربران اینترنت به کمک آنها سایت ها و اطلاعات مورد علاقـه خود را می‌یابند. نتایـج جستجوی تمام موتورهای جستجـوگر دقیق نیست. بسیاری از کاربران دریافته اند که در اغلب موارد ۱۰ رتبه اول نتایج جستجوی موتورهای جستجوگر می‌تواند خواسته آنها را برآورده کند. تجارت الکترونیک به شـدت خود را با مسـائل رتبه بندی در موتورهای جستجوگر هماهنـگ کـرده است و همه سایـت ها برای کسب رتبه های بالا تلاش می‌کنند[۴۵ و ۵۰].
۳-۲ معماری موتورهای جستجو
وقتی جستجویی در یک موتور جستجوگر انجام و نتایج جستجـو ارائه می شود، کاربران در واقع نتیـجه کار بخـش های آن جستجوگر را می بینند. موتور جستجوگر قبلاً پایگاه داده اش را آماده کرده است و این گونه نیست که درست در همان لحظه جستجو، تمام وب را بگردد و صفحات زیادی را در نتایج جستجوی خود ارائه کند. نه گوگل و نه هیچ موتور جستجوگر دیگری توانایی انجام این کار را ندارند. همه آنها در زمان پاسخ گویی به کاربران، تنها در پایگاه داده ای که در اختیار دارند به جستجو می پردازند و نه در وب. موتور جستجوگر به کمک بخـش های متفاوت خـود، اطلاعات مورد نیـاز را قبلاً جمع آوری، تجزیه و تحلیـل می کند و آن را در پایگاه داده اش ذخـیره می نمایـد.
Page Repository
Queries
Results
Ranking
Structure
Client
Query

Tags: