تعاريف توليد ناب.پایان نامه چابکی سازمانی و رقابت پذيری سازمانی

دانلود پایان نامه

.  ناب بودن

 

واژه ناب يا Lean در لغت به معنی لخم و بی چربی می باشد. اين اصطلاح بيانگر بدون زائده و بدون حشو بودن است. در ادبيات کشورهای مختلف برای هر شی يا چيزی که بدون بيهودگی و اضافات باشد، اين واژه به کار گرفته می شود.

در فرهنگ تخصصی ناب بودن عبارتست از توليد بيشترين محصولات يا خدمات قابل فروش تحت کمترين هزينه های عملياتی در حالی که سطح موجودی در حد بهينه باشد.

 

         2.2.2. تعاريف توليد ناب

 

محققين گوناگون از ديدگاه های متفاوت به توليد ناب نگريسته اند. در ادامه با برخی از اين ديدگاه ها آشنا می شويم. از ديدگاه فارستر[1]مفهوم ناب به طور عملی عبارتست از: ادغام اصول مرتبط با بهبود از طريق بکارگيری همزمان توليد به هنگام و مديريت کيفيت جامع، به طوري که فرآيندهای بر مبنای کامپيوتر در تمامی بخشهای طراحی، مديريت کارخانه، عرضه و توزيع کامل شوند(Forrester & Colleagues, 1996) (Mieir & Forrester, 2002). ويليامز[2] و همکارانش توليد ناب را در واقع يک جهش تصاعدی از روش توليد انبوه فورد به الگوواره[3] جديدی از توليد می دانند(Williams & Colleagues, 1995) (Mieir & Forrester, 2002). کوچان[4] و همکارانش بيان می کنند اگرچه عناصر ناب شدن در تمامی شرکتها يکسان می باشند اما فرآيند تبديل شدن به شرکت ناب در هر سازمان خروجی های خاص و متفاوت از ساير شرکتها ارائه می دهد(Mieir & Forrester, 2002) (Kochan, 1997).

در جايي ديگر توليد ناب نوعی سيستم توليد تعريف شده است که ضمن درنظر گرفتن فوايد توليد انبوه و سفارشی با هدف کاهش ضايعات و با آرمان حذف هر فعاليت بدون ارزش طراحی شده است. در حقيقت توليد ناب همان توليد به هنگام[5] می باشد با اين تفاوت که در آن فعاليت هايي که ارزش افزوده ايجاد نمی کنند حذف شده اند.

انجمن ملی استاندارد و فناوری در وزارت بازرگانی آمريکا توليد ناب را يک راه حل نظام‌مند برای شناسايی و از بين بردن اتلافها  ( فعاليتهايی که دارای ارزش افزوده نيستند) از طريق بهبود مستمر و به جريان انداختن توليد درست در هنگامی که مشتری به آن نياز دارد تعريف می کند(سيرنگ،1386). از دیگر مشخصه های تولید ناب ، كاهش پیوسته قیمتها در طول عمر یك مدل است . ازآنجایی كه قیمتها برمبنای چارچوبی معقول مشخص شده اند مونتاژگران می‌دانند كه برای تولید هر محصولی منحنی یادگیری وجود دارد . بدین‌ترتیب ، می‌دانند كه هزینه‌ها باید در سالهای بعد كاهش یابد ؛ درواقع ، در شركتهای تولید ناب اصلاحات سریعتر انجام می گیرند یعنی منحنیهای فراگیری به نسبت منحنیهای فراگیری در شركتهای تولید انبوه دارای شیب بیشتری هستند و دلیل این امر وجود كایزن در فرایند تولید است . (2010Demeter,  &  Matyusz)

در سايت ای ان بی وی[6] سيستم توليد ناب به تکنولوژی های ساخت منعطف اطلاق شده است که توسط شرکت تويوتا گسترش داده شده و هم اکنون در بسياری از صنايع خودروسازی جهان به کار گرفته می شود.

در برخی فرهنگ نامه های توليد، به توليد ناب، ساخت ناب[7] نيز اطلاق شده است. اين اصطلاح در مراجع تخصصی مختلف به اشکال زير تعريف شده است.

يک ابزار بهبود عملکرد تجاری که بر بهبود کيفيت، هزينه، زمان تحويل و انسان متمرکز شده است که ضايعات را از بين برده و بهبود مستمر را امکان پذير می سازد.

يک عبارت انگليسی به دست آمده از تکنيک­های ساخت و توليد ژاپنی که فلسفه کاهش مستمر ضايعات در همه­ی نواحی و بخش­ها را دنبال می­کند.

يک فلسفه توليد که بر کمينه سازی مقدار موجودی ها و منابع تاکيد دارد و در سرتاسر سازمان به کار گرفته می شود. اين نظام به شناسايي و حذف فعاليت های بدون ارزش افزوده در قسمت های طراحی، توليد، مديريت زنجيره تامين و سر و کار با مشتريان می پردازد.

ترکيب کردن توليد به هنگام، کايزن، کانبان و ايده های کيفيت جامع برای رسيدن به کاغذ بازی صفر، موجودی صفر، زمان صفر، عيب و نقص صفر و تاخيرات صفر در طراحی، ساخت و توزيع.

يک فلسفه ساخت که در آن فاصله زمانی از سفارش مشتری تا تحويل آن به وسيله حذف ضايعات کمينه شده است. اين نظام شامل سه عنصر جريان، کشش و کوشش در حد اعلا می شود.

ساخت ناب يک ابتکار تجاری برای کاهش ضايعات در محصولات ساخته شده است. پايه اين ايده در کاهش سيستماتيک هزينه به وسيله مجموعه نگرش های فرآيندی در سراسر فرآيند توليد می باشد.

 

 

 

 

1.Forrester

2.Williams

3.Paradigm

4.Kochan

1.Just In Time

  1. http://enbv.narod.ru

3.Lean Manufacturing

دانلود پایان نامه