مزایا ومعایب کسب و کار الکترونیکی

دانلود پایان نامه

– مزایای کسب و کار الکترونیکی

 کسب و کار الکترونیکی برای سازمان دارای مزایای فراوانی است که برخی از این مزایا محسوس و برخی دیگر نامحسوس است. حال به مزایای محسوس و نامحسوس کسب و کار الکترونیکی در سازمان اشاره می کنیم:

2-15-1- مزایای محسوس کسب و کار الکترونیکی

به طور کلی می توان گفت که مزایای محسوس کسب و کار الکترونیکی برای سازمان به شرح زیر است:

 1. کسب و کار الکترونیکی از طریق

الف) محصولات جدید، بازارهای جدید،

ب) مشتریان فعلی (تکرار خرید)

ج) مشتریان فعلی (خریدهای موازی) باعث افزایش فروش و در نتیجه افزایش درآمد می شود.

 1. کسب و کار الکترونیکی از طریق

الف) کاهش زمان در ارایه خدمات،

ب) فروش بهنگام،

ج) کاهش تکثیر و توزیع هزینه های ارتباطات بازار باعث کاهش هزینه های بازاریابی می شود.

 1. کسب و کار الکترونیکی هم چنین از طریق

الف) کاهش موجودی انبار،

ب) افزایش رقابت در میان عرضه کنندگان،

ج) دوره زمانی کوتاه تر در ارایه تقاضا،

د) کاهش هزینه های اجرایی ناشی از فرآیندهای تجاری روتین مثل کارمندیابی، باعث کاهش هزینه های زنجیره عرضه می شود.(عزیزی ، قربانی ،1385 ،8)

2-15-2- مزایای نامحسوس کسب و کار الکترونیکی

کسب و کار الکترونیکی علاوه بر مزایای محسوس که به آن اشاره شد، دارای مزایای نامحسوس نیز می باشد، از جمله مزایای نامحسوس کسب و الکترونیکی می توان مزایای زیر را نام برد:

 1. بهبود وجهه شرکت،
 2. ارتقاء مارک تجاری،
 3. ارتباطات بازاریابی سریع تر و پاسخگوتر شامل ارتباطات شخصی و فرد به فرد،
 4. سریع تر کردن چرخه حیات تولید محصول
 5. بهبود خدمات رسانی به مشتریان دوردست،
 6. یادگیری برای آینده،
 7. برآورد انتظارات مشتری با داشتن سایت اینترنتی،
 8. شناسایی شرکای تجاری جدید و پشتیبانی از شرکای تجاری موجود شرکت،
 9. مدیریت بهتر اطلاعات بازار و اطلاعات مشتری و
 10. افزایش امکان دریافت بازخور از مشتری راجع به محصولات.(همان منبع ،12)

2-16- معایب کسب و کار الکترونیک

– مسئله امنیت، امکان ورود به سیستم های شما از طریق آدرس پست الکترونیکی، سایت شبکه و دستیابی به اطلاعات مالی و غیره

– اختلال در برنامه کاری در صورت خرابی سیستم

– از دست دادن کنترل

– مشکلات و هزینه های به روز بودن با فناوریهایی که به سرعت پیشرفت می کنند. (عزیزی ، 1383 ،16)

دانلود پایان نامه