مفهوم سمایه گذاری_پایان نامه درباره سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

 

سرمايه گذاري و میزان سرمايه گذاري [1]

2-1-1 سرمایه­ گذاری

اهميت سرمايه گذاري براي رشد و توسعه‌ی اقتصادي و اجتماعی به اندازه اي است که از آن به عنوان يکي از اهرم‌های قوي براي رسيدن به توسعه ياد می‌شود. اما بايد به ياد داشت که به همان ميزان که توجه به اين امر می‌تواند با افتادن در يک دور مثبت باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود، عدم توجه به آن نيز می‌تواند موجب افت اقتصادي و فروغلتيدن به يک مسير نزولي و دور منفي شود. به عبارت ديگر يکي از عوامل موثر بر رشد و توسعه‌ی پايدار سرمايه گذاري موثر می‌باشد. سرمايه گذاران و مدیران با توجه به ريسک­پذير بودن و ریسک گريز بودن خود سطوح متفاوتي از سرمايه گذاري را انجام می‌دهند. سرمايه گذاري از طريق ايجاد ظرفيت (دارایی‌های فيزيکی) و یا به صورت سرمايه گذاري در دارایی‌های مالی (نظير سرمايه گذاري در سهام، اوراق قرضه، اوراق خـزانه و … ) انجـام می‌شود. سـرمايه گـذاران علاقمندند کـه نتايـج
سـرمايه­گذاری‌های خود را بدانند و بازده­ی آن را با ساير سرمايه گذاری‌ها، مورد مقايسه قـرار دهند.
سرمايه گذاري به عنوان يک تصميم مالي، همواره داراي دو مؤلفه‌ی ريسک و بازدهی بوده که مبادله‌ی اين دو ترکیب‌های گوناگون سرمايه گذاري را عرضه می‌نماید. از يک طرف، سرمايه گذاران به دنبال بيشينه کردن عايدي خود از سرمايه گذاري هستند و از طرف ديگر، با شرایط عدم اطمينان حاکم بر بازارهاي مالي مواجه مي باشند که عامل اخير، دستيابي به عوايد سرمايه گذاري را با عدم اطمينان مواجه می‌سازد. به عبارت ديگر تمامي تصميمات سرمايه گذار بر اساس روابط ريسک و بازده صورت می‌گیرد (مهدي ابزري و سعيد صمدي،1385).

ريسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمايه در همه جا هست، برخي سرمايه گذاری‌ها پرخطر و برخی کم خطرند. سرمايه گذار با توجه به ميزان خطر و ریسک سرمايه گذاري، انتظار سود و بازده­ی متناسب را دارا می‌باشد. معمولاً سرمايه گذاران به وسیله‌ی تجزيه و تحلیل‌های مالي خود به دنبال بازده متناسب با توجه به ريسک مربوط می‌باشند. در يک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات می‌باشند، بازده بالا همواره ريسک بالاتر به دنبال خواهد داشت. اين موضوع موجب می‌شود که همواره تصميم گيري جهت سرمايه گذاري بر اساس روابط ميان ريسک و بازده صورت گیرد و یک سرمايه گذار همواره دو فاکتور ريسک و بازده را در تجزيه و تحلیل و مدیریت سبد سرمايه گذاري خود مد نظر قرار دهد (پير صالحي،1372).

امروزه سرمايه گذاران برای انتخاب سرمايه گذاري دامنه‌ی بسيار وسيعي دارند، اما تا به حال تحقيقات محدودي درباره‌ی روش انتخاب از ميان سرمايه گذاری‌های مختلف انجام شده است. تصميمات مردم روز به روز پيچيده تر و پر مخاطره تر می‌شود در حالي که نتايج اين تصميمات بر شیوه‌ی زندگي مردم بسيار موثر است. بيشتر تئوری‌های مالي فرض می‌کنند که سرمايه گذاران منطقاً به افزايش سرمایه‌ی خود می‌اندیشند و به نشانه هاي مالي توجه می‌کنند. سرمايه گذاران هنگام انتخاب سرمايه گذاري به طور اوليه ريسک و بازده ی آن را با سرمايه گذاری‌های بالقوه‌ی ديگري که می‌توانند انجام دهند مقايسه می‌کنند. ضمن اينکه سطح ريسکي که سرمايه گذاران حاضر به تحمل آن هستند بستگي به خصوصيات و ویژگی‌های رواني آن‌ها دارد (محافظه کار و ریسک پذير). به هر حال يک سرمايه گذار منطقي در صورت تشابه ريسک دو سرمايه گذاري، سرمايه گذاري با بازده کمتر را انتخاب نخواهد کرد. اصولاً سرمايه گذاران بايد بررسی‌های وسيعي در موقع خريد يا فروش سهام عادي انجام دهند، زيرا آن‌ها نقدترين دارايي خود را به سهام يا دارايي ديگر تبديل می‌کنند. اگر آن‌ها بدون توجه به يک سري عوامل اقدام به سرمايه گذاري نمايند، نتايج مطلوبي از سرمايه گذاري عايدشان نخواهد شد (علي آقايي و مختاریان، 1383 ؛ ص 4).

از عناصر مهم بازار سرمايه، سرمايه گذاران هستند. هدف غائي هر سرمايه گذار از به جريان انداختن سرمایه‌ی خود، كسب حداكثر سود و بازدهي از آن می‌باشد. براي اينكه سرمايه گذاران به سرمايه گذاری در دارایی‌های مالي ترغيب شوند، بايد بازدهي اين دارایی‌ها، از ساير گزينه ها بيشتر باشد (مهراني و بهرام فر، 1383). در خصوص چند و چون تأثیر سرمايه گذاران نهادي بر شرکت‌ها دیدگاه‌های مختلفي وجود دارد؛ بارتو و سايرين[2] (2000) معتقدند که مالکان نهادي سرمايه­گذاران حرفه اي بوده که داراي تمرکز بلند مدت هستند. با توجه به حجم سرمايه گذاري و کاربلد بودن مالکين نهادي، حضور آن‌ها موجب نظارت بر مدیریت می‌شود. اين موضوع مي­تواند به جاي تمرکز به اهداف کوتاه مدت سودآوري موجب به حداکثر رساندن ارزش بلند مدت شرکت شود. بیدل وهیلاری[3] (2006) از طرفی سرمایه گذارن سطوح متفاوتی از سرمایه گذارای در داراییها را انجام می دهند که این بستگی به میزان ریسک پذیر و ریسک گریز بودن آنها دارد، اگر سرمایه گذاران قبل از انجام سرمایه گذاری در یک دارایی خاص آن را به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و پیش بینی کنند که سرمایه گذاری آنها بازده ی بالایی را در آینده ی نزدیک در اختیار آنها قرار می دهد، در این صورت سطح سرمایه گذاری انها در آن دارایی بیشتر خواهد بود.

 

 

 

[1] – Investment and level investment

[2] – Bartov and et al

[3] – Bidel and Hillary

دانلود پایان نامه