پایان نامه بکارگیری فناوری اطلاعات وهزینه¬های کیفیت)مزاياي فناوري­هاي اطلاعات

دانلود پایان نامه

مزاياي فناوري­هاي اطلاعات براي سازمان­ها

بر هيچ كس پوشيده نيست كه اطلاعات صحيح يكي از مهمترين پارامترهاي تصميمات صحيح می­باشد. و اطلاعات همانند خوني است كه در كالبد سازمان­ها جريان پيدا مي­كند و در فرآيندهاي تصميم­گيري از مهمترين وظايف مديران حمايت مي­كند. سيستم­هاي اطلاعاتي همانند قلبي سالم و قوي اطلاعات سودمند، صحيح، دقيق و به موقع را پردازش مي­كنند و فناوري­هاي ارتباطاتي نظير انواع كنفرانس­هاي ويدئويي، صوتي، پست الكترونيک، فكس و حتي تلفن، بسان رگ حياتي در درون و بين سازمان­ها با سرعت، دقت و هزينه كم، اين اطلاعات را به گردش در مي­آورند. اصولاً نياز به فناوري­هاي اطلاعاتي ناشي از سه عامل است:

اول اينكه فناوري اطلاعات، صنعتي استراتژيك است و در زمره سودآورترين صنايع جهان بشمار مي­آيد.

دوم اینکه فناوري اطلاعات يك فناوري مادر و كليدي است و در تمام صنايع و خدمات كاربرد دارد.

سوم اينكه فناوري اطلاعات يك زير بناي اساسي است كه همه سازمان­ها را قادر مي­سازد تا در فضاي اطلاعاتي مناسب تنفس كنند، هزينه­هاي خود را كاهش داده و بهره­وري و كيفيت محصول و خدمات خود را افزايش دهند (جعفری، 1380).

هماهنگي كارها يكي از مهم­ترين وظايف مديران مي­باشد. كارايي هماهنگي، بطور فزاينده­اي از طريق استفاده از پست الكترونيك و خريد نرم افزارهاي ارتباطي افزايش خواهد يافت و فناوري بر كاهش عدم اطمينان و هماهنگ كردن افراد و گروههاي مختلف سازماني، موثر مي­باشد (هنری، 1994).

توسط فناوري اطلاعات نظير شبكه­ها، مرزهاي مكاني و زماني سازمان­ها شكسته مي­شوند و افراد به راحتي در ارتباط با هم قرار مي­گيرند چه اين ارتباطات درون سازمانی باشد و چه برون سازماني (تابنده، 1378).

فناوري اطلاعات اين توانايي را به افراد مشابه مي­دهد كه كارهاي مشابه بيشتري را نسبت به آنچه كه قبلاً انجام مي­دادند انجام دهند. فناوري­هاي اطلاعاتي راههاي جديدي را براي ذخيره سازي، بازيابي، انتقال و دريافت اطلاعات فراهم آورده و امكان تأسيس سيستم­هاي اطلاعاتي كارآمدتر و موثرتري را بيش از پيش مهيا كرده­اند (آذرخش، 1377).

همچنین یکی از مهمترین تاثیرات فناوری اطلاعات بر سازمان­ها می­تواند تاثیر آن بر مدیریت کیفیت در عصر کنونی باشد که مهمترین این تاثیرات عبارتند از:

 

 • بهبود روابط با مشتریان و تامین کنندگان
 • افزایش فرآیندهای کنترلی
 • آسان­تر کردن انجام کارهای تیمی
 • آسان­تر کردن فرآیند گردش اطلاعات بین بخش­های مختلف سازمانی
 • بهبود فرآیند طراحی کیفیت
 • اعمال بهتر نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
 • اندازه­گیری هزینه­های کیفیت
 • بهبود فرآیند تصمیم­گیری در بخش­های کیفیت (لای وای[1] و دیگران، 2011).

همچنین استفاده از فناوری اطلاعات می­تواند در بهبود کیفیت از طریق فعالیت­های زیر به سازمانها کمک نماید:

 • افزایش آگاهی­ها نسبت به کیفیت
 • کاهش هزینه­های کیفیت
 • سرعت بخشیدن به تجزیه و تحلیل داده­های کیفی
 • اطلاعات در دسترس در مورد سطوح کیفیت (جما[2]، 2005).

2-7- فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات[3] شامل سه مولفه است:

الف) فناوری.  ب) اطلاعات.  ج) ارتباطات.

فناوری و اطلاعات را قبلا تعریف کرده­ایم اما ارتباطات چیست؟

ارتباطات فرآیندی است که ارگانیسم­ها را به یکدیگر پیوند می­دهد. این ارگانیسم ممکن است به دو دوست که با هم صحبت می­کنند، روزنامه­ها و خوانندگان آنها، کشور و خدمات پستی و سیستم تلفن آن اشاره داشته باشد.

در هر ارتباط چهار جز اصلی وجود دارد که عبارتند از:

الف) فرستنده.  ب) گیرنده.  ج) پیام.  د) محیط ارتباطی.

هدف از برقراری ارتباط انتقال پیام (نماد) از طریق محیط ارتباطی بین فرستنده و گیرنده است. لکن دو واژه فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک مفهوم برخوردار بوده و معمولا به جای یکدیگر نیز استفاده می­شوند اگرچه در منابع اطلاعاتی متعلق به کشور آمریکا معمولا از فناوری اطلاعات و در منابع اروپایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می­شود. گاهی فناوری ارتباطات را به شکل هر گونه روشی برای تبادل اطلاعات بین دو یا چند نقطه تعریف می­کنند در این صورت مشخص است که مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات ذیل مفهوم فناوری اطلاعات قرار می­گیرد و فناوری اطلاعات بار معنایی کاملتری را در بر خواهد داشت (فتحیان و مهدوی نور، 1387).

[1] Lai Wai

[2] Mjema

[3] Information Communication Technology(ICT)

دانلود پایان نامه