می 6, 2021

تاثیر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان دوره آمادگی 6-5 ساله شهر …

1 min read

امروزه سال های اولیه كودكی توجه بسیاری از روان شناسان و متخصصین تعلیم و تربیت را به خود جلب كرده است، چرا كه دورانی است كه پایه شخصیت فرد در آن شكل گرفته و تحول و پیشرفت كودك در جنبه های مختلف رشد یعنی شناختی، جسمانی، عاطفی و اجتماعی بسیار سریع تر از دوران های بعدی زندگی اتفاق می افتد. مطالعات و پژوهش های روزافزونی كه توسط متخصصان و روان شناسان درخصوص سال های ابتدایی زندگی كودك انجام شده، نقش حیاتی و بااهمیت محیطی كه كودك در آن پرورش می یابد را به روشنی نشان می دهد.

بنجامین بلوم در كتابی تحت عنوان «پایداری و تغییر در خصوصیات انسان» به اهمیت سال های اولیه كودكی توجه شایانی نموده است. بلوم دریافت كه حدود 50 درصد از رشد هوش بین زمان تولد تا 4 سالگی، حدود 30 درصد بین 4 تا 8 سالگی و 20 درصد باقی مانده در فاصله سنین 8 تا 17 سالگی شكل می گیرد، بنابراین تا سن 6 سالگی كه سن ورود به مدرسه و شروع آموزش رسمی است تقریبا دو سوم هوش نهایی فرد شكل می گیرد (مفیدی، 1383).

عامل اصلی پرورش استعدادهای كودك، كیفیت آموزش است نه محتوای مواد درسی، كیفیت آموزش خود را به این شكل نشان می دهد كه برنامه ای مدون، با رویكردی كل نگر و مبانی نظری روشن كه دارای طرح كلی فراهم سازی فرصت های یادگیری برای كودك است، در دسترس مربیان قرار گیرد تا به مدد آن مربیان بتوانند به دور از هرگونه افراط و تفریطی با در نظر گرفتن هدف های آموزش و با توجه به ابعاد اصلی و محوری این كلیت زمینه های ضروری در پرورش كل شخصیت كودك را باز شناسایی كرده و شرایط تحقق آن را فراهم كنند.

بنابراین اولین دغدغه مدیران، مربیان و هر آن كس كه به نوعی دست اندركار آموزش در دوره ی پیش از دبستان است، این است كه با چه نوع برنامه و روشی می توان بهترین مطالب و مفاهیم را در غالب آسان ترین و لذت بخش ترین روش به كودكان آموزش داد. ژان شاتو در كتاب مربیان بزرگ به نقل از ژان ژاك روسو درخصوص انتخاب بهترین برنامه و روش برای آموزش کودکان می نویسد: هیچ نوع آموزش شفاهی (مستقیمی) به كودكان ندهید، بلكه بگذارید از طریق تجربه به آن دست یابند و یا آنها را آزاد بگذارید تا به دلخواه در بازی ها شركت كنند و انرژی خود را در این راه مصرف نمایند. البته روسو معتقد بود این آزادی باید به نوعی از قبل سازمان یابد و به وسیله مربی تنظیم شود. همچنین فردریك ویلهلم فروبل در این خصوص معتقد بود ضمن احترام بر فردیت هر كودك باید برنامه درسی سازمان یافته و منظمی در سیستم آموزشی پیش بینی كرد تا پیشرفت گام به گام كودك از طریق موضوعاتی كه برای رشد وی لازم هستند، میسر شود (زندی، 1386).

با بررسی رویکردهای مختلف آموزشی و نظرات گوناگون مربیان بزرگ آموزش به نظر می رسد که رویکرد تلفیقی تنها رویکردی است که تمام جنبه های آموزش و ابعاد شخصیتی کودک را در امر برنامه ریزی مورد توجه قرار می دهد چرا که تنها در رویكرد تلفیقی است که سازماندهی پویا و آزادی كودك یا به عبارت دیگر توجه به كنش فكری، عملی و رغبت كودك از یك سو و ضرورت یادگیری مهارت های مختلف از سوی دیگر ایجاب می كند كه برنامه آموزشی ظرافت هایی از جمله: انعطاف پذیری، توجه به توانایی عموم كودكان و نیازهای یادگیری آنها را در جهت فراهم كردن فرصت های متنوع برای آموزش، مدنظر داشته باشد (زندی، 1386).

در این خصوص بخشی از نیازهای یادگیری کودکان كه امروزه در آموزش و پرورش پیش از دبستان بسیار به آن توجه شده است، آموزش عناصر زبانی و تقویت مهارت های زبانی و ارتباطی كودك است. چرا كه ما زمانی می توانیم زبان فارسی را در كلاس اول و سطوح بالاتر آموزش دهیم كه در درجه اول بتوانیم عناصر و ساخت های ابتدایی زبان و كاركردهای آن را برای كودكان عینی بسازیم تا آنها بتوانند مهارت های شفاهی زبان را درك كرده و به كار بندند. در غیر این صورت (عدم موفقیت) هیچگاه نمی توانیم انتظار داشته باشیم كه این كودكان به عنوان دانش آموزان مقطع ابتدایی در كلاس های بالاتر عناصر پیچیده زبانی و مهارت نوشتن را فرا گیرند.

به منظور تحقق این هدف گنجاندن برنامه زبان آموزی با خصوصیاتی ویژه در قالب برنامه کلی آموزش در پیش از دبستان امری بدیهی است. برنامه زبان آموزی در قالب برنامه كلی پیش از دبستان برنامه ای از پیش  طراحی شده­ای نمی باشد ک در ساعت درسی خاص و یا با كتاب های درسی ثابتی مهارت های زبانی و ارتباطی را به كودكان آموزش دهد، بلكه این برنامه می بایست فرصت آموزش برای كودك را بر محور فعالیت او كه ناشی از رغبت و توانایی او در سطح كنش زبانی و ارتباطی اش است را به وجود آورد و در كنار آن هنر مربی پیش از دبستان نیز می بایست؛ استفاده مناسب از این رغبت ها و توانایی ها جهت ارتقا و تقویت توانش زبانی، توانش ارتباطی، مهارت های شناختی و ارتباطی كودك باشد.

تنها مدل برنامه ریزی که می توان آن را به عنوان مدلی تاثیرگذار در آموزش پیش از دبستان به ویژه آموزش مهارت های مختلف از جمله مهارت های زبانی و ارتباطی به مربیان و مدیران مراکز آموزشی توصیه کرد، مدل برنامه ریزی چندبعدی است. علت این ادعا آن است که مدل برنامه ریزی چندبعدی تنها مدلی از برنامه ریزی است که دارای رویكرد كل نگر می باشد و توانسته یك ارتباط چندجانبه میان هنر، علم و فناوری با زندگی روزمره كودك برقرار كند و همچنین در این راستا به كودك فرصت می دهد كه با قرار گرفتن در فرایند این ارتباط (در قالب فعالیت های هنری و علمی) به بنیان های دانشی، مهارتی و نگرشی مشترك در حوزه های هنر و علم دست یابد. مدل برنامه ریزی چندبعدی بر بنیان نظر و عمل منطبق بر اهداف تعیین شده در تعلیم و تربیت بوده و می تواند شخصیت همه جانبه كودك را پرورش دهد. توانش زبانی و توانش ارتباطی كودك در قالب تعامل مهارت های زبان با فعالیت های مورد علاقه و بهره گیری از محیط پیرامونش را می توان در مدل برنامه ریزی چندبعدی كه از درهم تنیدگی 3 بعد پروژه ها، بعد مضامین و مهارت های میان رشته ای و بعد فعالیت ها، ایجاد شده تعریف كرد. بنابراین رسالت اصلی این نوع مدل برنامه ریزی مراقبت از پرداختن به تمام ابعاد وجودی کودک است كه برای رشد همه جانبه وی ضروری شناخته شده است.

بیان مسئله

سال های آغازین زندگی كودك یكی از مهم ترین دوره های رشد او به شمار می آید و آنچه در این دوران رخ می دهد به طور اساسی بر رشد بعدی كودك اثرگذار است. از آنجا كه اساس شخصیت فرد در دوره پیش از دبستان شكل می گیرد محققان و صاحب نظران ارائه آموزش های اثربخش در این دوران را برای رشد بعدی كودك بسیار مهم می دانند. اكثر مطالعات و پژوهش ها نشان می دهد محیط خانواده پاسخگوی رشد همه جانبه ی كودك بعد از چهار سالگی وی نیست و كودك در این سن، نیاز به شركت در فعالیت های اجتماعی و قرار گرفتن در گروه همسالان خود را بیشتر از قبل دارد به همین دلیل حضور در محیط های پیش دبستانی این امكان را به او می دهد تا با كودكان همسن و سال خود ارتباط برقرار كند. كودك در تعامل با همسن و سالان خود در طی فرایند شناخت نه تنها شیوه برقراری ارتباط با دیگران و با اشیا را یاد می گیرد و جهان اطراف خود را تغییر می دهد، بلكه خود را نیز می شناسد و تكامل می بخشد. در این محمل است كه گفتار نقش عمده ای را هم به عنوان ارتباط با دیگران و هم به عنوان درك روابط و شناخت آنها بازی می کند.

اهمیت نقش ارتباطی زبان به عنوان یك پدیده جامعه شناختی و نقش روانشناختی آن در نظریه ویگوتسكی كاملا مشهود است. ویگوتسكی اذعان دارد كه كل ارتباط و مخصوصا ارتباط كلامی بین بزرگسالان رشدیافته و ورزیده و خردسال حائز اهمیتی استثنایی در رشد ذهنی كودك است، علاوه بر آن وی فرایند آموزش را در ارتباط تنگاتنگ با فرایند رشد می نگرد و برخلاف بسیاری از روان شناسان و مربیان نقش آموزش را صرفا شكوفا ساختن و پروراندن قابلیت های كودك نمی داند بلكه آموزش را لازمه ی رشد می شمارد (به نقل از قاسم زاده، 1387). نتایج تحقیقات و یافته های روان شناسی نیز موید این مطلب است كه تجربیات آموزش های پیش از دبستان برای كودكان می تواند حداكثر شرایط رشد و پیشرفت را در اختیار كودك قرار دهد (سعیدی زاده 1376 و نوروززاده 1372).

به عبارت دیگر محیط و آموزش های دوره پیش از دبستان باعث رشد بهتر و بیشتر كودكان می شود. درخصوص زبان كه یكی از مسائل رشدی مهم در كودكان است تحقیقات فراوانی در مورد رشد طبیعی گفتار و زبان (پورقریب 1363) زبان آموزی كودك (سیدی نوقایی، 1377) رابطه رشد زبان با درآمد خانواده (بارنت 2001) و غیره انجام گرفته است. نتایج این تحقیقات همگی نشانگر این مطلب بوده كه آموزش زبان و فراهم آوردن فرصت هایی برای تسلط بر زبان در دوره ی پیش از دبستان ضرورت دارد.

«معنای تسلط به یك زبان، به طور ساده فرایند تسلط یك شخص به نظام آوایی، واژگانی، نحوی، معنایی، كلامی و منظور شناختی آن زبان است» (زندی، 1385، ص7).

نتیجه ی كاربردی كه از یافته های تحقیقات استخراج شده توانسته زبان آموزی را به عنوان بخشی مهم و اساسی در برنامه ی آموزشی مهدكودك ها یا مدارسی با مقطع پیش از دبستان بگنجاند. اما آنچه در حال حاضر واقعیت موجود در زبان آموزی برای كودكان پیش دبستانی است؛ آموزش های پراكنده ای است كه تابع مبنای نظری ناروشنی بوده و به كارگیری ابزارهای كارشناسی نشده ای است كه استفاده از كتاب هایی ترجمه شده از زبان گفتاری كشورهای دیگر، از آن جمله است. همچنین مسئله ی دیگر تداخل های یادگیری در زبان است كه ناشی از آموزش های مستقیم رسم الخط فارسی در دوره پیش از دبستان توسط مربیان با روش های آموزشی مستقیم معلمان در مدرسه است. همگی این موارد نشانگر چالش ها و مسائلی است كه از دید كارشناسان و كسانی كه در امر آموزش پیش از دبستان فعالیت می كنند دور مانده است.

از آنجا كه روش ها و سبك های تدریس به طور مدام تغییر پیدا می كند، آموزشگاه ها و مربیان شاغل در آن نیز می بایست همگام با تغییراتی كه در جهت نیازهای جامعه روی می دهد، روش كار خود را اصلاح كرده یا تغییر دهند و روش به روزتر و موثرتری را در پیش گیرند. حال سوال اساسی و مهم این است كه با چه روش جدید و برنامه ی موثری می توان تسلط كودك بر زبان را ایجاد كرد؟ آیا جای یك «برنامه ی مدون با رویكردی كل نگر كه روح و محور اصلی هدف های آرمانی و كلی آموزش و پرورش پیش از دبستان را برانگیختن شوق كودك به آموختن مهارت، دانش و نگرش ها می داند و آن را مبنای تعیین ابعاد اصلی در طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی و بازخوردها قرار می دهد» (بازرگان، 1384، ص 14) خالی نیست؟

«برنامه ریزی چندبعدی برنامه ریزی كل نگری است كه كلیت موردنظر در پرورش شخصیت كودك را حداقل در سه قلمرو مورد توجه قرار می دهد. قلمرو فعالیت ها، قلمرو پروژه هایی از زندگی كودك و قلمرو مضامین میان رشته ای» (بازرگان، 1384، ص 37).

آموزش پیش از دبستان براساس برنامه ریزی چندبعدی كه برنامه ای با رویكرد كل نگر است، زبان را یكی از رویكردهای رفتاری انسان در كاربرد صوت در الگویی معنادار می داند. اركان زبان شامل گوش كردن، گفتن، خواندن و نوشتن است كه با عنصر تفكر در زمینه های معنادار به كار گرفته می شوند. یكی از اركان زبان كه كودك می تواند از آن برای برقراری ارتباط استفاده كند نوشتن است كه مهارت نوشتن، مهارتی است پیچیده كه حداقل از سه مرحله ی مشاهده ی یك متن یا شنیدن آن، به خاطر سپردن آن و نوشتن آن روی كاغذ تشكیل شده است. در برنامه ریزی چندبعدی قبل از آن كه كودك بخواهد نوشتن را با كدهای الفبایی یا زیرنویس ها در مدرسه آغاز كند سه مرحله ی مذكور را تمرین می كند. ایجاد شرایط مناسب برای سخنگویی كودكان یكی از موارد مورد توجه در برنامه ریزی چندبعدی است. مولفه های طراحی شده در مدل برنامه ریزی چندبعدی مانند: عكس های مستند، كارت قصه گویی، نوارهای صوتی و تصویری، قصه و شعر كاربرد واژه ها را در موقعیت های متفاوت و در حوزه ی مهارت های مختلف زبانی از جمله سخنگویی امكانپذیر می کند. توانایی برقراری ارتباط مهارتی اساسی و بسیار مهم در زندگی است. در برنامه ریزی چندبعدی، بعد فعالیت ها تمامی ابزارهای برقراری ارتباط در حوزه ی هنر و علم برای كودك پیش دبستانی را به كار می گیرد. این بعد در تعامل با مضامین بین رشته ای و بعد پروژه ها زمینه های مناسبی را در دو بعد دیگر برای یاری كودك در برقراری ارتباط ایجاد می كند (بازرگان، 1384).

با بهبود ادراك و شناخت در دوره ی نوباوگی زمینه برای دستاورد خارق العاده ی انسان یعنی زبان، آماده می شود. كودكان به طور متوسط اولین كلمه را در 12 ماهگی بر زبان می آورند كه بعد از آن زبان به سرعت رشد می كند (برك، ترجمه سیدمحمدی، 1386). علاوه بر اینكه كودكان زبان را در محیط فرا می گیرند، والدین و اطرافیان نیز در تسهیل یادگیری آنها دخیل هستند. به ویژه نقش مربیان در دوره پیش از دبستان و دبستان پررنگ تر می باشد.

بنابراین برای آموختن زبان به كودكان نیاز به برنامه ای است تا در آن كودكان بتوانند از زبان خود به صورت «كنش گفتاری» (شنیدن و گفتن) یا به صورت «كنش نوشتاری» (خواندن و نوشتن) در امر ارتباط یا دریافت پیام سود ببرند (زندی، 1385).

این امر با آموزش و پرورش پیش از دبستان براساس برنامه ریزی چندبعدی تحقق پیدا كرده و كودك را برای فراگیری سایر اركان زبانی و نظام های نحوی و معناشناسی پیچیده تر با آغاز آموزش رسمی در دوران ابتدایی آماده می كند. البته برنامه ریزی چندبعدی را نه تنها در آموزش مهارت میان رشته ای زبان بلكه در سایر مهارت ها و مضامین در مراكز پیش از دبستان به كار گرفته می شود.

بنابراین از آنجا كه اثرات آموزشی دوران پیش از دبستان در سال های ابتدایی قابل مشاهده است و سنگ زیربنایی زبان و سایر مهارت های دیگر كودك در دوران قبل از دبستان گذاشته می شود توجه به یادگیری زبان در دوره ی پیش از دبستان برای پژوهشگران و متخصصان آموزش و پرورش ابتدایی امری بدیهی و لازم است زیرا با در نظر گرفتن زیرساخت های زبانی كودك در دوران قبل از دبستان است كه می توان برنامه ای مناسب برای تدریس زبان در مقطع آموزش و پرورش ابتدایی تدارك دید.

به همین دلیل شاید به ظاهر در گرایش تحصیلی پژوهشگر با موضوع مورد پژوهش مغایرتی وجود داشته باشد اما درهم تنیدگی امر آموزش و پرورش غیررسمی و رسمی این عدم تناسب را توجیه می کند و می تواند دلیلی محكم برای پژوهش هایی باشد كه مبنای یادگیری و شكل گیری آن نه تنها در دوران پیش از دبستان نیست بلكه ریشه ی آن به دوران نوباوگی برمی گردد. بنابراین در این پژوهش میزان تاثیری كه آموزش و پرورش پیش از دبستان براساس برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری كودكان دوره آمادگی دارد بررسی می­شود و تحقیق در این خصوص كه این نوع برنامه ریزی سبب افزایش رشد زبان گفتاری یا در جهت خلاف آن مانع رشد زبان گفتاری می شود انجام می گردد.

 

ضرورت و اهمیت تحقیق

آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان بسیار حائز اهمیت است. یك برنامه آموزش و پرورش مناسب در این دوره تجاربی محرك برای رشد ذهنی، زبانی، جسمی، اجتماعی و عاطفی كودكان فراهم می آورد. اگر این نوع برنامه ها به گونه ای موثر سازمان داده شوند، می توانند محرومیت ناشی از كمبودهای محیط خانه را جبران کرده، كودك را در ساختن مبنایی قوی برای سهولت رشد بعدی و بارور كردن استعدادهای كاملش یاری كنند.

یادگیری زبان برای كودكان سنین پیش از دبستان امری حیاتی است. «با آغاز ورود كودكان به مراكز پیش از دبستان، استفاده از زبان و سخنگویی كه از طریق خانه حاصل شده است با دادن تجربه های محیطی صحیح، واژگان گفتاری و گنجینه لغات آنها به طور مستمر به سرعت افزایش پیدا می كند كه این خود پایه و مبنایی برای یادگیری های بعدی زبان فارسی معیار در دوران ابتدایی است» (مفیدی، 1374، ص 131). از سوی دیگر زبان دارای دو جنبه گفتاری و نوشتاری است كه جنبه گفتاری همان جنبه ای است كه کودکان در ابتدا آن را فرا می­گیرند و سپس با آموزش آگاهانه به اصول حاكم بر نظام الفبایی زبان و جنبه نوشتاری آن پی می برند. به همین دلیل تمركز برنامه های موجود در زبان آموزی برای سنین پیش از دبستان بر جنبه گفتاری زبان است و تقویت این جنبه شانس فراگیری قواعد رسم الخط و اصول نشانه گذاری در نظام نوشتاری فارسی را در كودكانی كه برنامه های زبان آموزی دوره ی پیش از دبستان را گذرانده اند بیشتر می كند. فرصت های متنوع یادگیری زبان گفتاری (گوش دادن، صحبت كردن و خواندن) به همراه آموزش های غیرمستقیم زبان نوشتاری مانند: روش به دست گرفتن قلم، روش نشستن در هنگام نوشتن همگی تجربیاتی است كه یك مربی برای كودكان پیش از دبستان فراهم می كند. نتایج پژوهش های انجام شده در این خصوص نشان داده است كه كودكان متعلق به خانواده های محروم یا خانواده هایی كه والدینشان فرصت كافی برای واكنش نسبت به كودكان را ندارند، اغلب اوقات نمی توانند منافع غنی همه این تجربه ها را كسب كنند. این نوع محرومیت ها را تا حدود زیادی تنها از طریق برنامه های غنی و مفید آموزش و پرورش پیش از دبستان می توان جبران كرد (مفیدی، 1374). وجود برنامه ای مدون در مراكز پیش از دبستان كه مبنای نظری روشن و علمی داشته باشد این امر حیاتی را تحقق می بخشد و این زمانی اتفاق می افتد كه با آموزش مربیان، آنها را در ایجاد فرصت هایی برای تسلط کودکان به زبان یاری داد.درهم تنیدگی نگرش ها، مهارت ها و محتوا در قالب فعالیت ها (پروژه هایی برگرفته از زندگی كودك) با برنامه ریزی چندبعدی كه آن را با نام ماتریس زندگی نیز می خوانند، سازگار است. برنامه ریزی چندبعدی در جهت تحقق هدف ایجاد محیطی غنی در به كارگیری حداكثر مولفه های زندگی برای پرورش و حضور فعال كودك بنیان های هنری، علمی و فناورانه را مورد توجه قرار داده است. بنیان ها در این برنامه ریزی در قالب مضامین و نگرش ها و مهارت های پایه ای، پروژه ها و فعالیت هایی در تلفیق انعطاف پذیر و فرایندمدار برای كسب سواد هنری، علمی و فناورانه به كار گرفته شده اند (بازرگان، 1384).

در این نوع برنامه ریزی «زبان به این لحاظ ارزش و اهمیت دارد كه بنیان های زبان از دوره ی كودكی شكل می گیرد و گسترش واژگان كودك و كاربرد آنها در محیطی غنی و پویا امكان پذیر است. گستره ی پروژه های برگرفته از زندگی كودك و مهارت های مرتبط با این گسترده بر بستر فعالیت های مورد علاقه ی كودك، زمینه ای معنادار برای یادگیری زبان و كاربرد آن را فراهم می كند» (بازرگان، 1384، ص55).

با توجه به تاثیر غیرقابل انكار آموزش و پرورش پیش از دبستان بر بروز یا جلوگیری از پرورش توانایی ها و استعدادهای كودكان و نیز با توجه به نوین بودن برنامه ریزی چندبعدی و اینكه اولین بسته ی آموزشی براساس این نوع مدل برنامه ریزی در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته است (كمالوند، 1389). در این پژوهش تاثیری كه برنامه ریزی چندبعدی و به كارگیری مولفه های آن بر رشد زبان گفتاری كودكان دوره ی پیش از دبستان دارد بررسی می شود.

اهداف پژوهش

 

 

هدف اصلی

در این پژوهش تاثیر برنامه ریزی چندبعدی بر میزان رشد زبان گفتاری كودكان دوره آمادگی در منطقه 2 شهر تهران بررسی می شود تا اثر برنامه ای مدون با مبانی نظری روشن آشكار شده و بتوان از این نوع برنامه ریزی در زبان آموزی كودكان سنین مختلف نیز سود جست.

اهداف فرعی

  • بررسی رشد مهارت های واژگانی شامل (واژگان تصویری، واژگان شفاهی و واژگان ربطی) در كودكان دوره آمادگی در منطقه 2 شهر تهران
  • بررسی رشد مهارت های دستوری شامل (درك دستوری، تقلید جمله و تولید كلمه) در كودكان دوره آمادگی در منطقه 2 شهر تهران

فرضیه های پژوهش

 

فرضیه اصلی

برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری كودكان دوره آمادگی تاثیر دارد.

فرضیات فرعی

  1. برنامه ریزی چندبعدی بر رشد مهارت گوش­کردن كودكان دوره آمادگی تاثیر دارد.
  1. برنامه ریزی چندبعدی بر رشد مهارت سازماندهی كودكان دوره آمادگی تاثیر دارد.
  1. برنامه ریزی چندبعدی بر رشد مهارت صحبت­کردن كودكان دوره آمادگی تاثیر دارد.
  1. برنامه ریزی چندبعدی بر رشد مهارت معناشناسی كودكان دوره آمادگی تاثیر دارد.
  1. برنامه ریزی چندبعدی بر رشد مهارت نحوشناسی كودكان دوره آمادگی تاثیر دارد.

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح

 

تعاریف نظری

برنامه ریزی چندبعدی

«برنامه ریزی چندبعدی برنامه ریزی كل نگری است كه كلیت موردنظر در پرورش شخصیت كودك را حداقل در سه قلمرو مورد توجه قرار می دهد.

  1. قلمرو فعالیت ها: كنش و تعامل كودك با محیط خویش كه فعالیت های جذاب و كودكانه را دربر می گیرد.
  1. قلمرو پروژه هایی از زندگی كودك آنچه كه علاقه مند به دانستن آن است.
  1. قلمرو مضامین میان رشته ای «مهارت ها و نگرش هایی كه بر كل شخصیت كودك اثر می گذارد» (بازرگان، 1384، ص 27).

آموزش و پرورش پیش از دبستان

آموزش پیش از دبستان به عنوان یك مقطع تحصیلی پایه كه برنامه ای برای كودكان 3 تا 6ساله را دربرمی گیرد و برای آموزش در این دوره اصل هایی حاكم است كه از جمله آنها اصل كودك محوری، اصل محوریت رویكرد كل نگر، اصل انعطاف پذیری برنامه ها، اصل محوریت بازی، اصل محوریت رویكرد ارتباطی در گزینش محتوا، رعایت تفاوت های فردی، اولویت دادن به بازی و فعالیت های نشاط آور و همسویی با برنامه های ابتدایی را می توان نام برد (مفیدی، 1374).

زبان گفتاری

زبان گفتاری مهارت های شفاهی زبان را دربرمی­گیرد و با زبان نوشتاری كه زبان مكتوب است تفاوت چشمگیری دارد. هرچند كه هر دو دارای جنبه های دریافتی و تولیدی هستند اما زبان گفتاری را براساس نظام هایی كه گوش­كردن (دریافتی)، سازماندهی (تركیبی- واسطه ای) و صحبت كردن (تولیدی) نامیده می شوند، معرفی می كنند. از طرفی اجزای زبان نیز تحت عنوان مختصات زبان شناختی واج شناسی، نحو و معناشناسی در زبان گفتاری مطرح هستند كه به طور كلی این نظام ها و مختصات زبان شناختی نشان دهنده ی چگونگی كاربرد و درك زبان می باشد (نیوكامر و هامیل، ترجمه مینایی و حسن زاده، 1381).

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح

تعاریف عملیاتی

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.