می 6, 2021

فایل های دانشگاهی

1 min read

۱-۸-۱ تعلل­ورزی………………………………………………………………….۹۲-۸-۲ ارزش تکلیف……………………………………………………………….۹فصل دوم: ادبیات و پیشینه­ی پژوهشی۲-۱ پیشینه­ی نظری…………………………………………………………………۱۱۲-۱-۱ تعریف تعلل­ورزی…………………………………………………………..۱۱۲-۱-۱-۱ انواع تعلل­ورزی…………………………………………………………۱۲۲-۱-۱-۲ انواع افراد تعلل­ورز……………………………………………………..۱۳۲-۱-۱-۳ حوزه های...

1 min read

۲٫۴٫۱راه حل­های فعلی سیستم­های اجرایی تولید توزیع­شده   تمامی بازه­راه­حل­ها در سیستم­های اتوماسیون توزیع­شده توسعه­یافته از جزئاً متمرکز تا تماماً...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.