سامانه پژوهشی – بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- قسمت ۶

تقویت جایگاه مددکاری اجتماعی در زندان‌ها؛تقویت و استمرار مقوله مهم روان درمانی و مشاوره در سطح زندان‌ها و سراسری کردن این امرارتقاء سطح تشکیلاتی و

Read more

سامانه پژوهشی – آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون- قسمت ۱۶

ارتباط کلامی و غیرکلامی موثر.ابراز وجود.مذاکره.امتناع.غلبه بر خجالت.گوش دادن.۲-۴-۵-۶-. مهارت ایجاد و حفظ روابط بین‌فردی[۳۱] : مهارتی است برای تعامل مثبت با افراد، به‌ویژه اعضای خانواده، در زندگی

Read more